چهارشنبه, فروردين 12, 1394
آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح
تعیین استراتژی فعال سازی پروژه با اولویت فاز یک  

با توجه به اخذ مجوزهای دولتی مورد نیاز از سوی شرکت و سطح توقع اذهان عمومی مبنی بر عینی شدن پیشرفت پروژه و اینکه در نیمه دوم سال 1385 روز به روز امکان انعقاد قرارداد با شرکتهای اروپایی که مسیر عادی و متعارف خرید تکنولوژی خطوط تولید سیمان بوده است کمرنگ تر می گردید، شرکت تصمیم گرفت تا با سپردن مدیریت اجرای طرح به شرکت یا شرکت های واجد شرایط، عملیات اجرایی را به صورت جدی آغاز نماید که این امر با انعقاد قرارداد مدیریت پیمان در اواخر خرداد ماه 1386 و متعاقب آن با شکل گیری مشارکت مدیریت پیمان در آبان ماه 1386 (کنسرسیوم شرکت های مدیریت پروژه مبین پویا و رودآفرید جهان) محقق گردید. اگر چه زمینه های توصیف شده فوق در خصوص خرید ماشین آلات در زمان یاد شده، بسیار سخت تر شده بود اما شرکت با اتکا به مدیریت طرح، در پاسخ به خواست اذهان عمومی، مسئولین منطقه ای و همچنین با اذعان به این واقعیت که تا پروژه در عمل، پیشرفت پیدا نکند امکان برخورداری از حمایتهای دولتی را پیدا نخواهد کرد، استراتژی فعال سازی پروژه را با اولویت دادن به بخش تولید سیمان از کلینکر، متناسب با بودجه موجود و واقعیتهای فنی و اجرایی تعریف نمود. 


1- بررسی و مطالعه مستندات و گزارشات ارائه شده از شرکت طراحی صنعتی (مشاور مرحله اول طرح)

2- تهیه Layout نهایی کارخانه با انجام کار مستمر کارشناسی

3- بررسی راههای تامین ماشین آلات این بخش از طریق :
 • صدور اطلاعیه از طریق جراید برای خرید یک دستگاه کامل آسیای
 • مذاکره و رایزنی با قطب های عمده سیمان کشور

4- اخذ استعلام و مذاکره با منابع خارجی اروپایی و غیر اروپایی تامین ماشین آلات اصلی خط تولید سیمان

5- طراحی سیلوهای ذخیره وانتقال کلینکر پس از انتخاب تکنولوژی مناسب

6- تعیین فروشنده ماشین آلات خارجی بخش های سیلوهای سیمان و بارگیرخانه تنها پس از 45 روز از انعقاد قرارداد مشارکت و فعال نمودن قرارداد مربوطه

7- جمع بندی استعلام های اخذ شده از تامین کنندگان مختلف اروپایی و غیر اروپایی که در نتیجه به انجام مذاکرات مستمر و فشرده با شرکت های CDI چین و LVT تایلند انجامید که در صفحات آتی گزارش مشروحا به آن پرداخته خواهد شد.

ابتدای صفحه

تکمیل ساختار سازمانی پروژه  


در پی تعریف استراتژی فعال سازی پروژه، لزوم تکمیل ساختار سازمانی طرح نیاز مبرم شده بود لذا برای تحقق نیاز مذکور، روند انتخاب مشاورصنعتی، مشاور سازه و مشاور بتن و خاک را از طریق تهیه اسناد مناقصه، انتشار اسناد ، انجام مذاکره فنی و مالی و با محوریت حداکثر حضور و عملکرد در پروژه و بهینه نمودن قیمت با سرعت تمام پی گرفته شد که تاریخ انعقاد قراردادهای مذکور خود گویای سرعت عمل موجود بوده است .

ردیف عنوان قرارداد شماره تاریخ انعقاد نام شرکت
1 قرارداد مشاور صنعتی پروژه جهت مرحله دوم به بعد 911/100/86 18/7/86 رعدان
2 قرارداد مشاور سازه 999/100/86 4/9/86 اندیشه سازان صنعتی پارس
3 قرارداد آزمایشگاه مقاومت مصالح 1165/100/86 25/10/86 زمیران

 

ابتدای صفحه

تکمیل تاسیسات زیر بنایی زمان اجرای طرح  


در پی اولویت یافتن شروع فعالیتهای اجرایی ضرورت مطالعه و تکمیل تاسیسات زیر بنایی کارگاه مطرح گردید . لذا فعالیتهای صورت گرفته در این راستا به شرح زیر بوده است :
1- تهیه شبکه بهینه مسیرهای تامین برق 20 کیلو ولت داخلی سایت و شروع عملیات اجرایی بخش هایی از آن
2- پی گیری مستمر و بی وقفه رفع موانع قانونی صدور مجوز بهره برداری از چاه اختصاصی کارخانه با مقدار دبی آب مورد نیاز زمان بهره برداری از طریق اقدامات زیر :
3- الف- انجام مکاتبات با ارگان های ذیربط
4- ب- مراجعات مکرر به ادارات برق خواف و سازمان آب تربت حیدریه و مشهد
5- تهیه مسیر شبکه آبرسانی زمان بهره برداری کارخانه از طریق همکاری مشاور مربوطه با مشارکت
6- کنترل طراحی مشخصات و خرید پمپ آبرسانی کارگاه و نصب آن به همراه اتصالات مربوطه
7- کنترل طراحی و انتخاب بهینه لوله ه آبرسانی چاه به سایت از نظر مشخصات فنی و انجام مقدمات خرید آن (حدود پنج کیلومتر
8- بررسی مسیرهای ممکن برای اجرای راه دسترسی به سایت و انتخاب بهینه آن
9- ساخت و نصب سیلوهای ذخیره سازی سیمان با هدف داشتن موجودی کافی و اجتناب از خرید سیمان از بازارهای سیاه
10- ساخت استخر آب زمینی برای ذخیره سازی آب زمان اجرا
11- تامین متریال و ساخت منبع هوایی آب جهت ایجاد امکان آبرسانی مناطق مختلف سایت
12- انجام مناقصه و انعقاد قرارداد خرید باسکول ورودی سایت
13- اجرای خط انتقال آب از چاه اختصاصی به سایت به مقدار مورد نیاز برای زمان بهره برداری و احداث
14- اجرای راه دسترسی اختصاصی از معبر عمومی به سایت با حداقل هزینه
15- تجهیز سایت به خطوط ارتباطی مخابراتی شامل تلفن و اینترنت
16- اجرای استخر زمینی و منبع هوایی آب
17- اجرای شبکه برق داخلی سایت
18- قرارداد دیماند برق مورد نیاز کارگاه در زمان بهره برداری با اداره برق منطقه ای منعقد شده است.
19- بونکرهای ذخیره سیمان جهت ذخیره سیمان مورد نیاز کارگاه در محل سایت ساخته و نصب شده است.
20- تجهیز کامل کارگاه به ماشین آلات و ابنیه برای اجرای عملیات کامل ساختمانی خط تولید
21- افزایش دیماند برق موقت زمان احداث از 250 به 500 کیلووات.
22- اخذ مجوز احداث تاسیسات بسته بندی و نگهداری در ده هکتار از زمین های مجاور بلوار راه آهن خواف از کارگروه شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی

ابتدای صفحه

فعالیتهای بازرگانی  


انجام فعالیتهای بازرگانی در بخشهای داخلی و خارجی از امور مهم اجرایی هر پروژه می باشد در این ارتباط هیات مدیره شرکت با اتکا به دانش و تجربه کاری مدیریت طرح، اقدامات ذیل را در جهت خدمت به منافع طرح به کار گرفت:

 • بازرگانی داخلی:
  فعالیتهای مربوط به بازرگانی داخلی در دو حوزه برگزاری مناقصات منتهی به قراردادها و انجام خریدها بشرح زیر بوده است :
  الف- برگزاری مناقصات :
  جهت تکمیل ساختار سازمانی طرح نیاز به انتخاب مشـــــاوران و متعاقب آن برای اجرائی نــمودن پروژه می بایستی پیمانکاران انتخاب شوند در این راستا اسناد مناقصه مربوط به هر موضوع ، حسب تجربیات مشارکت تهیه و مراحل انجام مناقصه با تهیه لیست مشاوران و پیمانکاران و تامین کنندگان مطرح و مجرب و تبادل اطلاعات با ارکان سازمانی طرح مثل مشاوران ذیربط و انتشار اسناد و پیگیری تشریفات مراحل قانونی مورد تعقیب قرار می گرفت تا پس از گردآوری استعلام ها ارزیابی های فنی و مالی با انجام جلسات توجیهی مکرر برای شفاف سازی فنی و اخذ آخرین تخفیفات ممکن به قرارداد منتهی گردد. لیست سایر قراردادهای منعقده با شرکت های فوق قبلا در بخش تکمیل ساختار سازمانی پروژه ذکر گردیده است.

  ردیف عنوان قرارداد شماره تاریخ نام شرکت
  1 قرارداد ساخت و نصب سوله های پشتیبانی کارگاه 1433/100/86 5/12/86 سوله طبرستان
  2 خرید باسکول درب ورودی کارگاه 1784/100/87 27/1/87  طبا توزین
  3 خرید باسکول های زیر سیلوهای سیمان 2258/100/87 20/3/87 پارس موازین


  ب- خریدها :
  1- از آنجا که مطابق با عرف تامین میلگرد های مصرفی اجرای سازه ها در تعهد شرکت بوده و از طرفی بر مبنای تجربیات پیشین، ماههای پایانی سالهای گذشته با بروز التهاب و نوسان در قیمت آهن آلات همراه بوده است با پیشنهاد مشارکت، در اواخر سال پیش، تصمیم به خرید 3500 تن میلگرد در انواع سایزهایی که لیست آن از مشاور سازه طرح اخذ شده بود، گرفته شد که پس از انجام استعلام های لازم از کارخانجات تولید کننده بر اساس قیمت بهینه تصمیم گیری صورت گرفت شایان گفتن است که با محقق شدن پیش بینی پس از چند ماه قیمت این کالا به مرز دو برابر رسید بدین نحو بالغ بر شانزده میلیارد ریال صرفه جویی در این اقدام نصیب شرکت سیمان مجد خواف گردید. در سال جاری نیز با هدف بهره گیری کامل از سقوط قیمت آهن آلات در دو نوبت تا سقف حدود 300 تن میلگردهای مورد نیاز کارگاه خریداری و تامین گردیده است.
  2- خرید آهن آلات مورد نیاز ساخت مخزن هوایی آب و سیلوهای ذخیره سیمان به مقدار حدود 60 تن
  3- خرید پمپ شناور و اتصالات چاه آب کارگاه
  4- انجام کلیه مراحل شناسایی منابع تولید، اخذ قیمت و تهیه جداول مقایسه ای خرید لوله های اتصال آب از چاه به کارگاه به مقدار تقریبی پنج کیلومتر
  • خرید تعدادی وسایل نقلیه مورد نیاز کارگاه
  • خرید باسکول ورودی کارگاه
  • خرید باسکولهای زیر سیلوهای سیمان
  • خرید لوله ها و اتصالات مورد نیاز جهت آبرسانی کارگاه
  • اجرای خط انتقال آب مورد نیاز کارگاه که در حال بهره برداری می باشد.
  • خرید تجهیزات توسعه برق 20 کیلوولت
  • خرید آهن آلات و میلگرد های مورد نیاز سایت که به عنوان نمونه می توان به خرید میلگرد های ذیل اشاره نمود:


  ردیف تاریخ خرید مقدار (تن) منبع خرید
  1 24/9/86 3500 مجتمع فولاد خراسان
  2 1/3/87 60 فروشگاه عصر آهن
  3 6/6/87 110 فولاد صنعتی و ساختمانی یزد
  4 7/7/87 374 فولاد صنعتی و ساختمانی یزد و مجتمع فولاد خراسان


  5- خرید سیمان
  وقفه در تامین به موقع و مستمر سیمان یکی از عوامل تاخیر در اجرائیات طرح ها می باشد لذا دست اندرکاران پروژه ها علاوه بر پذیرش تبعات این تاخیرات ناگزیر به تامین سیمان از طریق واسطه ها با قیمت زیاد می گردند. اما در این پروژه خوشبختانه به دلیل برخورداری کادرهای مشارکت از پشتوانه همکاریهای گسترده با صنعت سیمان، خرید سیمان تا کنون با قیمت دولتی صورت گرفته که بر حسب نیاز کارگاه تامین و به کارگاه حمل گردیده است.

  ردیف فروشنده مقدار (تن) نوع سیمان
  1 سیمان قائن 800 تیپ 5
  2 سیمان قائن 2000 425-1
  3 سیمان شرق 1800 تیپ 2
  4 سیمان لار سبزوار 1000 تیپ 2
  5 سیمان ممتازان کرمان 2000 تیپ 2
  6 سیمان ممتازان کرمان 1080 425-1
  7 انجمن صنفی بتن آماده 695 425-1
  8 شرکت نورپرسا 400 کلینکر کرمان
  9 مجتمع پایبار 400 کلینکر کرمان
  10 شرکت پدیده ساروج 300 سیمان مشهد
 • بازرگانی خارجی
  فعالیتهای صورت گرفته در حوزه بازرگانی خارجی در دوره تهیه گزارش بشرح زیر بوده است :
  1- اخذ استعلام قیمت ، تهیه جداول فنی و مالی، انجام مکاتبات و مذاکرات فنی و مالی و قراردادی خرید ماشین آلات خارجی سیلوهای سیمان و بارگیرخانه که در تاریخ 17 بهمن ماه 86، منجر به انعقاد قرارداد با شرکت C.P.A.G آلمان گردید .
  2- اخذ استعلام قیمت ، تهیه جداول فنی و مالی کارخانجات و مذاکرات فنی و مالی و قراردادی خرید ماشین آلات خارجی بقیه دپارتمانهای خط تولید با منابع اروپایی و غیر اروپایی که در نهایت در روز 11/6/87 منجر به انعقاد قرارداد خرید ماشین آلات خط تولید (بجز محدوده خریداری شده از CPAG آلمان) از شرکت CDI چین گردید.
ابتدای صفحه

فعالیتهای صورت گرفته برای خرید تکنولوژی و ماشین آلات خارجی  


فعالیت مدیریت طرح با مطالعه مستندات و مکاتبات و گزارشات ارائه شده از طرف شرکت طراحی صنعتی ایران که طی قراردادی خدمات مرحله اول مشاوره صنعتی خرید ماشین آلات را در تعهد داشت آغاز گردید و این در حالی بود که اولا روابط تجاری ایران و غرب به گونه ای در آمده بود که دیگر امکان انعقاد قرارداد و پرداخت از طریق L.C. وجود نداشت ثانیا طرح های سیمان از پوشش صندوق ذخیره ارزی مطابق با بخشنامه شماره 113846/100مورخ 3/8/86 معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری، خارج شده بود که به رغم چنین فضایی به موازات عملیاتی نمودن پروژه، فعالیت مستمر برای اخذ استعلام های جدید از منابع اروپایی و غیر اروپایی آغاز گردید زیرا آغاز واقعی برنامه زمانبندی پروژه ها با انعقاد قراردادهای خارجی و شروع همزمان همه سازه ها و توالی فعالیت های طرح صورت می گیرد . لذا ماحصل این فعالیت مستمر و بلاانقطاع دریافت پیشنهادات گسترده ای از مشخصات فنی و مالی ماشین آلات بوده که خلاصه این فرآیند بشرح زیر بوده است :

 • تشکیل نشست های حضوری با اکثر شرکت های صاحب تکنولوژی اروپایی و غیر اروپایی .
 • اخذ پیشنهاد قیمت برای دپارتمانهای خط تولید از شرکت های صاحب تکنولوژی.
 • تشکیل گروه مهندسی خبره با جذب مجرب ترین کارشناسان با هدف حصول اطمینان در انجام مذاکرات فنی با شرکت های تایلندی و چینی برای انتخاب جایگزین برای شرکت های اروپایی که به دلیل اعمال تحریم آمادگی همکاری با ایران را نداشتند.
ابتدای صفحه

نتایج حاصله از روند پیگیری پیش گفته  


اخذ پیشنهادات فنی و مالی عدیده برای دپارتمانها و ماشین آلات که مستندات آنها موجود می باشد .
تهیه جداول مقایسه ای اولیه برای پیشنهادات

 • تبادل قرارداد خرید ماشین آلات دپارتمانهای سیلوهای سیمان و بارگیرخانه باشرکت C.P.A.G آلمان و اکتیوسازی آن
 • تنظیم و مبادله توافقنامه مشخصات فنی ماشین آلات بقیه دپارتمانها با شرکت L.V.T تایلند و CDI چین برای پیگیری دریافت پیشنهاد قیمت از این شرکت ها.
 • اخذ قیمت نهایی از شرکت CDI چین و انعقاد موافقت نامه با آن شرکت که در شهریورماه سال جاری به امضای قرارداد انجامید.
ابتدای صفحه

فعالیت های دفتر فنی  


دفتر فنی در سازمان کارفرمایی، هماهنگ کننده جریان امور فنی شامل نهایی سازی مشخصات فنی ماشین آلات ، کنترل و پیگیری طراحی و تهیه نقشه های اجرایی و هماهنگی با بخش بازرگانی برای تهیه مدارک فنی، اسناد مناقصه، برگزاری جلسات ، پیگیری مکاتبات و رسیدگی به صورت وضعیت ها بین مشاوران و پیمانکاران و تامین کنندگان داخلی و خارجی می باشد. برخی از رئوس فعالیتهای اصلی انجام شده در این بخش بشرح زیر بوده است :

 • تهیه مدارک فنی اسناد مناقصات برگزارشده.
 • کنترل نقشه های طراحی شده برای اسکلت فلزی سوله های پشتیبانی از طرف مشاور و بهینه نمودن آن.
 • کنترل نقشه های سازه های سیلوهای سیمان و بارگیرخانه و سیلوهای کلینکر و بای پس.
 • اقتصادی و فنی نمودن شبکه برق رسانی 20 کیلووات داخل کارگاه .
 • کنترل طراحی تاسیسات آبرسانی از چاه به کارگاه و خرید پمپ مناسب .
 • تجدید نظر روی مشخصات فنی تجهیزات سیلوهای سیمان و بارگیرخانه ارائه شده از سوی فروشنده خارجی (C.P.A.G) و بهینه نمودن آنها بدون افزایش قابل ملاحظه در قیمت قرارداد .
 • بررسی گزارشات فنی و مالی تنظیمی از طرف مشاور صنعتی در خصوص قیمت دهندگان خارجی و ماشین آلات و انجام تبادل نظر و تکمیل این گزارشات.
 • تهیه و تنظیم متن مکاتبات فنی با شرکت های خارجی جهت اخذ پیشنهادات شفاف.
 • رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران و مشاوران .
 • ساختار و زمان بندی عملیات اجرایی.
 • مطالعه و بررسی گزارشات شناسایی معادن کارخانه و تبیین استراتژی راهبری مشاور مربوطه به منظور اطمینان از شناسایی معادن قابل اطمینان در زمان بهره برداری .
 • بررسی Layout اولیه طرح و نهایی سازی آن بمنظور ایجاد پایه جهت شروع مطمئن عملیات اجرایی.
 • راهبری انجام عملیات نقشه برداری تکمیلی در سایت جهت تعیین نقاط پایه ( Benchmarking) مورد نیاز جهت نهایی سازی Layout کارخانه .
 • بررسی صورت وضعیت های مشاورین سازه و صنعتی و پیمانکاران طرح
 • بررسی نقشه های سوله های پشتیبانی از نظر سازگاری با مبحث 19 و 20 مقررات ملی ساختمان و ارائه راهکار اجرایی جهت ایزوله نمودن حرارتی و صوتی بخش اداری از کارگاهی در سوله پشتیبانی و انتخاب نوع دیوار متناسب جهت اجرا که هم اکنون تامین مصالح مربوطه توسط پیمانکار در حال انجام است.
 • بهینه سازی طراحی کنترل مرکزی از نظر ابعاد، ساختار و چیدمان اداری-فنی و انتخاب سیستم متناسب سرمایش و گرمایش جهت آن.
 • تهیه دستورالعمل ارتینگ تجهیزات کانال تاسیسات با حفظ مصالح طرح و کمترین هزینه ممکن و ابلاغ به پیمانکار مربوطه جهت اجرا.
 • استخراج مشخصات فنی مورد نیاز و در دست خرید بودن تجهیزات مربوط به ارتینگ کانال تاسیسات.
ابتدای صفحه

عمده فعالیت های صورت گرفته در بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه  


یکی دیگر از سیاست های اساسی شرکت، تدوین برنامه زمانبندی طرح بوده که این مهم از همان ابتدا مورد توجه و دقت قرار گرفته است . بر این اساس در تمامی قراردادهای تدوین شده و اسناد مناقصه مربوطه این بخش به صورت کاملاً شفاف و روشن ذکر شده است .
در این خصوص اقدامات ذیل صورت گرفته است :
الف : برنامه ریزی :

 • تهیه ساختار تدوین برنامه زمانبندی (WBS )
 • تدوین ساختار OBS جهت چیدمان زیر برنامه های سطوح پایین تر زمان بندی
 • تعریف ساختار عملکرد و نحوه بکارگیری استانداردهای کنترل پروژه
 • گنجاندن الزامات برنامه ریزی در اسناد مناقصه و قراردادهای منعقده و نحوه ارتباط مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان با مشارکت و کارفرما
 • تهیه برنامه زمان بندی طرح و بروز نمودن آن در مقاطع مورد نیاز
 • تعریف اوزان زیر بخش های فعالیت های اصلی و سطوح پایین تر
 • تعیین نحوه تعریف منابع و بودجه بندی در برنامه زمانبندی
 • تهیه Cash Flow فاز یک طرح جهت تصمیم گیری های آتی در خصوص این بخش

ب- کنترل پروژه و گزارشات :
 • تدوین ساختار و فرمت گزارشات دوره ای شامل روزانه ، هفتگی، ماهیانه، سالیانه و تجمعی
 • تهیه گزارشات تحلیلی پروژه دوره ای یا بر حسب نیاز جهت ارائه به ارگان ها و سازمان ها
 • تدوین فرمت و ساختار فایلهای مورد تائید کارفرما و استاندارد سازی و یکپارچه نمودن فرم های گزارشات
 • تعیین نحوه تخصیص بودجه و پیش بینی ها در گزارشات دوره ای
 • تعیین چگونگی انعکاس پیشرفت، تعجیل یا تاخیر در برنامه های زمانبندی

ج- سایر موارد :
 • تهیه و ارائه گزارشات موردنیاز جهت ارائه به نهادها و سازمانهای مرتبط
 • انجام بودجه بندی طرح واستخراج قیمت تمام شده طرح با توجه به اطلاعات موجود
 • تهیه فرمت های مورد نیاز جهت تنظیم گزارشات وابلاغ به پیمانکاران ومشاوران طرح
 • بررسی گزارشات دوره ای ارائه شده از سوی مشاورین و پیمانکاران
 • پیگیری انجام به موقع تعهدات کارفرما، مشارکت، مشاورین و پیمانکاران طرح
 • تدوین صورتجلسه و پیگیری انجام به موقع آنها و انجام هماهنگی بین عوامل اجرایی طرح
 • بکارگیری نرم افزار P6 (Primavera 6) جهت استفاده از حداکثر توان نرم افزاری موجود
 • تهیه و کنترل برنامه های دو هفتگی اجرایی کارگاهی
 • تهیه صورت جلسات و پیگیری اجرای به موقع آن ها از سوی متعهدین
ابتدای صفحه

 

چاپ